Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Ordinær Generalforsamling

 

afholdes i Glyngøre Hallen

Onsdag den 26. september 2018 – kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Beretning for det forløbne driftsår.

 

 1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

   

 2. Fremlæggelse af budget for indeværende driftsår til orientering.

 

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

  (Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. september 2018.)

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  På valg er: Jens Jørn Justesen, Ole Vinholt og afløser for Tove Høgedal,

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelse.

   

 2. Valg af revisor. (På valg er: Statsaut. revisor Ole Østergaard, BDO)

   

 3. Eventuelt.

 

 

 

BestyrelsenN Y H E D E R
Glyngøre Fjernvarmeværk a.m.b.a | Durupvej 22 | 7870 Roslev | tlf.: 9773 1154
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk