Flyttemeddelelse

Flyttemeddelelse

 

Orientering om flytning i lejebolig.

 

I henhold til Dansk Fjernvarmes Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering kan lejere, med 8 dages varsel, opsige kundeforholdet med Fjernvarmeværket, hvorefter der kan udarbejdes flytteopgørelse.

 

Man skal være fraflyttet lejligheden på det meddelte tidspunkt.

 

Hvis lejer ikke selv varsler flytning, vil der skulle afregnes til tidspunktet for udlejers meddelelse om flytningen (typisk ved lejekontraktens udløb).

 

Fjernvarmeværket kan tilbyde at fjernaflæse varmemåleren på flyttedato.

 

Husk at meddele ny adresse.

 

Flyttemeddelelse kan mailes til post@glyngoere-fjernvarme.dk

 

Udlejere har ifølge samme bestemmelser pligt til at melde ind- og udflytning med 8 dages varsel.

 

 

Dansk Fjernvarmes Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering kan ses på hjemmesiden www.glyngoere-fjernvarme.dk under fanebladet Information.N Y H E D E R
Glyngøre Fjernvarmeværk a.m.b.a | Durupvej 22 | 7870 Roslev | tlf.: 9773 1154
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk